Debat 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen er aan en wel op 16 maart. Een week eerder op woensdag 9 maart organiseren we een verkiezingsdebat waar ongeveer alle Zeister politieke partijen bij aanwezig zullen zijn. Dit hebben we de voorgaande edities ook gedaan. Weten zij wat er speelt in onze wijk? Wat willen we van hen weten? Wat zijn de plannen? Komt er een windmolenpark in het parkje voor de Sions-kerk? Je komt er achter door erbij te zijn!

Nu de voormalige ZAM-garage weg gaat was de huidige bewoner, dealer Henri & Herman zo aardig om de locatie beschikbaar te stellen. Een tijdelijk ontmoetingscentrum om te proberen. Wij maken het mogelijk!

Read More

Vooruitkijken is soms terugblikken

Morgenavond wordt het voormalig Monuta-terrein behandeld bij het politiek spreekuur in de Gemeenteraad. Waar gaat het over? Het hoekje van de Joost van den Vondellaan met de Schermerslaan, daar waar de Johan van Oldebarneveltlaan eindigt heeft al een hele historie. In de jaren 70 wilde men een aantal gallerijflats maken en daarvoor de Oldebarneveltlaan doortrekken. Eigenlijk waar bovenstaande foto op uitkijkt. De achtertuinen van de bewoners van de Patijnlaan zouden dan ingekort worden (danwel de uitloop het bos in), wat men natuurlijk geen fijn idee vond. Daarom is e.e.a. opgeschoven en de nieuwe Schermerslaan aangelegd. En zo ontstond er een vrije hoek.

Situatie begin jaren 80. De gallerijflats en de Schermerslaan zijn er, de bewuste hoek is nog leeg (bron: Topotijdreis.nl).

Read More

Woensdag 18 april Sociaal-Wijkteam in Parmentiersland van 16.00-17.30 uur

Het Sociaal Wijkteam Zeist-Noord  (waaronder ook Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)), gaat de wijken in met een mobiele keet.
Op 18 april staat deze keet bij de rotonde Galgeveld-Schapendrift in de wijk Parmentiersland.

U kunt bij het team, ondermeer, terecht met vragen en ideeën over:

  • Veiligheid en leefbaarheid in uw buurt
  • Zorg en ondersteuning voor uzelf of voor mensen om wie u zich in de buurt zorgen maakt
  • Opvoeden en opgroeien van uw kind(eren)

 

26 maart 2018 planten drie bomen

Maandagmiddag rond 1 uur worden er drie bomen geplant in de speeltuin ‘het Speelparadijs’ aan de Nicolaas Beetslaan. Alle leden van de leerlingenraad (bovenbouw) van de CBS Ichthus zijn hierbij aanwezig.
We hopen dat rond deze tijd ook het startschot gegeven kan worden voor het opknappen van de speeltuin.

10 maart 2018 high tea/lunch

Deze zaterdag organiseert BBD, voor de alleengaande buurtbewoners, van 12.00-14.00 uur een high tea/lunch in een ruimte van de Sionskerk, Jacob Catslaan/hoek Oude Arnhemseweg.

 

7 maart 2018 Algemene LedenVergadering en Politiek Debat

Deze woensdagavond is er -voor de leden van BBD- de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Na een korte pauze start om 20.30 uur het politiek debat met de fractievoorzitters van alle in Zeist aanwezige partijen. De avond wordt om 22.00 uur afgesloten met een drankje en een hapje.

Eind februari/ begin maart: nieuwe Dichterbij bij u in de bus

De nieuwe Dichterbij komt uit tussen 26 februari en 5 maart. Het blad heeft een geheel nieuwe uitstraling waar hard aan gewerkt is.

Zo vlak voor de zomervakantie is weer de nieuwe Dichterbij op de mat gevallen. Mocht je hem (nog) niet ontvangen hebben, hier is de link naar de digitale versie. Met een heleboel interessante onderwerpen, waaronder  het kunstwerk op het van Lennepplein. Op 23 juni heeft wethouder Varkevisser deze kunstwerken (folly en bank) feestelijk onthuld. Kinderen van dagbehandelingcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen de Zonnering (hoek Nicolaas Beetslaan – Jacob van Lennepplein) lieten ballonnen op. Het B.B.D. bestuur was door het wijkteam -Noord hiervoor uitgenodigd.

Op 10 maart j.l. is de aanvraag gepubliceerd om het vml. terrein van de firma Muijzer van bestemming aannemersbedrijf naar maatschappelijke instelling te veranderen. Dit met het doel om er een kinderopvang te vestigen. Ten eerste wil de B.O.G.D. stellen dat zij niet tegen het veranderen van de bestemming aannemersbedrijf naar maatschappelijke instelling is. Waar we ons wel zorgen over maken is op welke wijze woon- en leefklimaat aangetast wordt zowel op het vlak van geluidsoverlast, verkeersoverlast en verkeersveiligheid.

Hoe loopt de procedure?

Op dit moment kan iedere belanghebbende tot 21 april 2010 een schriftelijke zienswijze sturen ten aanzien van het ontwerpbesluit. Wij raden voor de zekerheid aan een zienswijze persoonlijk af te leveren aan de balie van het gemeentekantoor. Hierna zal de gemeente op basis van de zienswijzen besluiten of zij wijzigingen aanbrengt in het ontwerpbesluit dan wel aanvullende voorwaarden stelt. Pas na goedkeuring van de aanvraag kunt u als belanghebbende werkelijk bezwaar maken binnen de daarvoor geldende termijn.

Indien u zelfstandig een zienswijze wil indienen kunt u de zienswijze van de B.O.G.D. als basis gebruiken.