Foto via Van Wijk / www.vanwijknieuwegein.nl
Foto via Van Wijk (vanwijknieuwegein.nl)

Met uw hulp naar een verkeersveiligere wijk!

Onlangs hebben we als BBD in de straten die opnieuw zijn ingericht (project Oude Arnhemseweg midden) op- en aanmerkingen verzameld. Dank voor al jullie reacties.

De opmerkingen hebben gebundeld en gedeeld met de gemeente. Enkele kleine aanpassingen zijn gedaan. Voor andere vooral snelheidsremmende maatregelen is meer info nodig. In de eerste 2 weken van oktober zullen dan ook intensiteit- en snelheidsmeting worden gedaan. Afhankelijk daarvan gaan we in gesprek of verdere aanpassingen nodig zijn.

Ook in de andere delen van onze wijk kunnen we met voorstellen komen.
Ieder jaar heeft de gemeente Zeist een beperkt budget beschikbaar om aanpassingen aan de weginrichting te doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Als BBD mogen we met concrete voorstellen komen voor onze wijk.

Doe het in ieder geval voor 22 oktober. Wil je checken of jouw opmerking valt onder ons ‘verzorgingsgebied’? Kijk dan op deze pagina.

Help ons mee! Inzenden doe je zo

Waar in de wijk moet de verkeersveiligheid volgens u echt verbeteren en waarom.
Geef het door via redactie@dichterbijzeist.nl

Bestuur BBD onderzoekt knelpunten in de wijk op het vlak van verkeersveiligheid als voorbereiding voor meeting met wethouder Hoogstraten (sep ’23).

Een half jaar na de vorige ALV doen we er nog een. De eerste resultaten van het aangevulde bestuur, een terug- en vooruitblik en nog zo wat. Je ziet het in de agenda in dit bericht. Ben je er bij? Er gebeurt weer een hoop in onze buurt! Maandag 12 juni vanaf 19.30 zien we je graag in de kapel van het Sanatorium.

Lees snel verder voor alle ins & outs:

Read More

Kennismaking wijkwethouder, wijkmanagers en BBD

Een bewonersbelangenvereniging als BBD werkt het best als de lijntjes en voelsprieten met de buitenwereld optimaal afgesteld zijn. Dit betreft ten eerste de bewoners van onze wijken, maar zeker ook alle stakeholders in de bestuurlijke laag en andere organen in Zeist. De afgelopen decennia is BBD hier al mee bezig en met de komst van een (deels) nieuw bestuur afgelopen november was het hoog tijd om bij te praten met de wijkwethouder Noord; Laura Hoogstraten. Afgelopen week maakten we nader kennis.

Read More

BBD ALV 2022 in het Kunstenhuis

In het Kunstenhuis aan de Egelinglaan vond woensdag 23 november de jaarlijkse ALV van BewonersBelangen Dichterbij (BBD) plaats. Dit was gezien de corona-jaren al enige tijd geleden en de BBD was dan ook blij verheugd dat er een goede opkomst was. 

Voorzitter Hildebrand Stoker gaf de zaal een korte overview van de afgelopen paar jaar en vertelde hoe e.e.a. met fris elan weer ingezet was een klein jaar geleden. Zo vond het gemeenteraadsverkiezingen-lijsttrekkersdebat in de ZAM dit voorjaar plaats en was BBD weer actief online. 

Read More

Debat 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen er aan en wel op 16 maart. Een week eerder op woensdag 9 maart organiseren we een verkiezingsdebat waar ongeveer alle Zeister politieke partijen bij aanwezig zullen zijn. Dit hebben we de voorgaande edities ook gedaan. Weten zij wat er speelt in onze wijk? Wat willen we van hen weten? Wat zijn de plannen? Komt er een windmolenpark in het parkje voor de Sions-kerk? Je komt er achter door erbij te zijn!

Nu de voormalige ZAM-garage weg gaat was de huidige bewoner, dealer Henri & Herman zo aardig om de locatie beschikbaar te stellen. Een tijdelijk ontmoetingscentrum om te proberen. Wij maken het mogelijk!

Read More

Vooruitkijken is soms terugblikken

Morgenavond wordt het voormalig Monuta-terrein behandeld bij het politiek spreekuur in de Gemeenteraad. Waar gaat het over? Het hoekje van de Joost van den Vondellaan met de Schermerslaan, daar waar de Johan van Oldebarneveltlaan eindigt heeft al een hele historie. In de jaren 70 wilde men een aantal gallerijflats maken en daarvoor de Oldebarneveltlaan doortrekken. Eigenlijk waar bovenstaande foto op uitkijkt. De achtertuinen van de bewoners van de Patijnlaan zouden dan ingekort worden (danwel de uitloop het bos in), wat men natuurlijk geen fijn idee vond. Daarom is e.e.a. opgeschoven en de nieuwe Schermerslaan aangelegd. En zo ontstond er een vrije hoek.

Situatie begin jaren 80. De gallerijflats en de Schermerslaan zijn er, de bewuste hoek is nog leeg (bron: Topotijdreis.nl).

Read More