De BBD houdt zich met een aantal dossiers bezig en een daarvan is mobiliteit & verkeer. Dit doen we (onbewust) al vanaf onze oprichting. Wist u dat onze wijk de eerste (!) wijk in Nederland was met een 30 km/u zone? We staan voor een actieve co-creatie met bewoners en de gemeente. Omwonenden in onze wijk, zowel leden als niet-leden hebben ons in meerdere batches van input voorzien, waarvoor dank! Ook hebben we in het afgelopen half jaar als BBD de constructieve gesprekken met de gemeente over verkeer een vervolg gegeven. Zo hebben we met ambtenaren gesproken over:

  • De aanpak van verkeersonveilige locaties
  • Het verbeteren van busverbindingen
  • Het voornemen van de gemeente om de snelheid in bepaalde straten terug te brengen van 50 km/uur naar 30 km/uur. 
situatie Egelingenlaan / vd Merschlaan

Aanpak verkeersonveilige locaties

Als BBD hebben we met uw hulp een overzicht genaakt van de plekken in de wijk die door ons als meest verkeersonveilig worden ervaren. Speciale aandacht gaat er uit naar de kruising Egelingenlaan/ van der Merschlaan. Deze kruising is erg breed, weggebruikers kunnen elkaar niet overal goed zien en de kruising wordt door veel kinderen gebruikt door de nabijheid van dansschool Danzation en het Kunstenhuis.  Om de snelheid te meten en te verlagen heeft de gemeente hier een ‘smiley ‘snelheidsbord geplaatst. Het is onze inzet deze kruising in 2025 anders te laten inrichten. Ook andere kruisingen en straten hebben onze aandacht maar kunnen vanwege de beperkte financiële middelen van de gemeente kunnen deze niet allemaal snel aangepast worden.

Situatie inrit Sanatoriumlaan vanaf de Utrechtseweg. Hier lag een drempel om de vaart van de grote weg eruit te halen alvorens je de wijk inrijdt.

Verder hebben we de gemeente gevraagd op de Sanatoriumlaan aan de zijde van de Utrechtseweg een verkeersdrempel aan te leggen. Voor de herinrichting van deze straat was er hier ook een verkeersdrempel. Mede omdat de snelheid van het autoverkeer hoog blijft in de straat wordt begin 2025 deze drempel weer aangelegd.

Om de snelheid in andere delen van de wijk ook beperkt te houden gaat de gemeente op ons verzoek bepaalde verkeersdrempels nameten en indien nodig ophogen.

Verbeteren busverbindingen

Als BBD hebben we de gemeente gevraagd een directe busverbinding met Utrecht Science Park (USP) vanaf de Utrechtseweg te laten rijden. Ook hebben we gevraagd de busverbinding met Amersfoort te versnellen. Die is nu heel erg traag. Het busvervoer valt niet onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de Provincie Utrecht. De provincie heeft helaas laten weten onze verzoeken niet uit te kunnen voeren. Hopelijk gaat dit in 2026 wel lukken als een nieuwe vervoerder de busdiensten in de provincie gaat uitvoeren.

Snelheid verlagen van 50 km/uur naar 30 km/uur (GOW30)

De gemeente Zeist heeft het voornemen op een deel van de straten waar nu nog 50 km/uur mag worden gereden de snelheid naar 30 km/ uur te verlagen. Het gaat om zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. Het doel is hiermee de verkeersveiligheid te vergroten en de milieubelasting te beperken (lucht en geluid). Voor onze buurt zou het gaan om de Scharweijdelaan en de Panweg. Als BBD hebben we op het voorstel gereageerd en een aantal aandachtspunten meegegeven. We  staan achter de doelen van de maatregel maar hebben vragen bij de uitvoering hier van: Zo moet de inrichting van de weg wel aansluiten bij de nieuwe lagere snelheid. Ook willen we dat de gemeente aantoont dat op nabijgelegen straten niet veel hogere intensiteiten gaan ontstaan als gevolg van de maatregel.

Later dit jaar wordt besluitvorming in de gemeenteraad over het voorstel verwacht.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *