Een half jaar na de vorige ALV doen we er nog een. De eerste resultaten van het aangevulde bestuur, een terug- en vooruitblik en nog zo wat. Je ziet het in de agenda in dit bericht. Ben je er bij? Er gebeurt weer een hoop in onze buurt! Maandag 12 juni vanaf 19.30 zien we je graag in de kapel van het Sanatorium.

Lees snel verder voor alle ins & outs:

Op maandagavond 12 juni (19:30 inloop) praten we jullie graag bij. We blikken terug op afgelopen periode en kijken vooruit. De dossiers die wij voor nu op de radar hebben vind je alvast hier

Waarom zou je komen?

Woon jij in Parmentiersland, Dichterswijk, Vondelstein, Essenstein, Patijnpark, Zeister Enk of in de toekomst in Eikenstein? Mooi! Ben jij dan toeschouwer van de ontwikkelingen in je leefomgeving of wil je graag weten wat er speelt en meedenken? Dat laatste willen wij als BBD behartigen en daarvoor zijn jullie hard nodig. We proberen het zo compact mogelijk te houden zodat iedereen energiek naar huis gaat. 

Agenda

inloop/koffie 19.30 uur, start 20.00 uur.
21.30 uur aanvang borrel tot max. 22.30 uur.

 1. Opening 
 1. Afspraken gemaakt tijdens ALV 23 November 2022
  – gesprek met Laura Hoogstraten
  – gesprek met de wijkmanagers
  – definitie strategie en voornaamste thema’s
  – inventarisatie toekomstige wensen/tekortkomingen her bestrate wegen
  – advies mbt openbaar vervoer/busdienstregeling
  – gesprek met college mbt budget voor wijkvisie
 1. Financiële verantwoording boekjaar 2022 en begroting 2023
 1. Eventuele benoeming nieuw bestuurslid financiën/penningmeester
  • Kandidaat: Jan Jelrik Oosterheert
 1. Kennismaken met Marita v/d Koevering, wijkmanager
 1. Afkoppelen! Door J.C. van der Vliet, Adviseur Riolering en Water, Team Beheer Openbare Ruimte Gemeente Zeist
 1. Belangrijkste thema’s komende 6 maanden.
  • Verkeer 
   1. Inventarisatie tbv kleine aanpassingen/onderhoud jaar 2024 (deadline aanleveren sept 2023). – aanleveren via e-mail
   2. Bijeenkomst toekomstige wensen mbt doorgaand verkeer, snelheid inrichting en intensiteit (werksessie in herfst 2023).
  • Behoud / verbeteren voorzieningenniveau in de buurt
   1. Kansen voor huisartsenpraktijk in de wijk
   2. Ontwikkelingen Monuta-terrein
   3. Ontwikkelingen ZAM terrein 
  • Overige thema’s zie dossiers op de website: https://www.dichterbijzeist.nl/dossiers/
 2. Wvttk
 1. Rondvraag
 1. Sluiting 

Ben je er bij?

Inloop is vrij, maar we zouden het waarderen als je aan wil geven of je komt. Kun je gelijk nog twee extra vragen invullen! Inschrijven doe je in dit formulier.

Tenslotte zouden we het leuk vinden als je iemand meeneemt. Of dit nou iemand uit je huishouden is of iemand die je wil introduceren uit de buurt. Wees welkom!

Tot maandag 12 juni vanaf 19.30 in de kapel van het Sanatorium (Altrecht). Adres: Gedachtegang 2. Je komt er via de rechteringang vanaf de Oude Arnhemseweg. Linkje op Google Maps hier.

hartelijke groet namens het bestuur,

Paul van der Kolk (voorzitter)

Vragen? Contactmanieren vind je hier.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *