Deze pagina bevat informatie over de drie wijken en alle straatnamen. Het is de bedoeling dat van alle straten er een kort verhaal verschijnt met informatie over de historie.

De drie wijken vallen bestuurlijk gezien onder Zeist-Noord; het gebied van onze wijken en dan nog alles tot aan de A28 aan toe (Vollenhove en aan de andere kant van de Panweg richting Boulevard/Dijnselburg). Wie ‘gaan’ er over jouw wijk?

Dichterswijk

De Dichterswijk, ook wel Dichtersbuurt genoemd, maakt begin 20e eeuw deel uit van het uitbreidingsplan van Zeist Noord. Deze wijk is in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gerealiseerd als een ruim opgezette zogenaamde middenstandswijk met een groot aantal woonwinkelpanden. Er zijn van oudsher ook kleine bedrijven gevestigd op de diverse binnenterreinen achter de huizen. Een drietal scholen (één openbare en twee christelijke) maken deel uit van het plan. Vóór die tijd lag hier het Patijnbos, eigendom van de familie Patijn. Zij verkochten de grond, na het overlijden van burgemeester Patijn van Kloetinge in 1919, aan de gemeente voor de bouw van woningen waaraan een grote behoefte bestond. De familie Patijn bewoonde het huis Veldheim aan de Utrechtseweg, dat in 1909 in hun opdracht was gebouwd.

De straten in deze wijk zijn

Bilderdijklaan
Burgemeester Patijnlaan (zowel in Dichterswijk als Patijnpark)
Constantijn Huygenslaan
Da Costalaan
De Génestetlaan
Ds. Nahuyslaan (zowel in Dichterswijk als Patijnpark)
Guido Gezellelaan
Jacob Catslaan
Jacob van Lennepplein
Jan Luykenlaantje
Joost van den Vondellaan
Nicolaas Beetslaan
Oude Arnhemseweg (zowel in Dichterswijk als Parmentiersland)
P.C. Hooftlaan
Prof. Sproncklaan
Roemer Visscherlaan
Sanatoriumlaan
Schermerslaan
Ter Braaklaan
Tesselschadelaan
Vestdijklaan

Parmentiersland

In 1640 verkrijgt Anthonie Carel Parmentier, heer van Heeswijk en ambachtsheer van de nabijgelegen heerlijkheid Colenbergh of Koelenberg ‘eeuwigdurende’ erfpacht van huys ende boomgaerd bij het kerchof van Vrouklooster. Dit gebied wordt vervolgens Parmentiersland genoemd.
In voorgaande eeuwen zijn de bossen door de toenmalige eigenaren verdeeld in vakken. Het bosgebied, in eigendom van Parmentier, wordt Parmentiersvak. Dit bos is, door vererving en verkoop, nog diverse keren van eigenaar gewisseld. De laatste, J.P. van den Brink, verkoopt de ruim 61 hectare bos in 1901 aan ‘De Vereniging tot christelijke verzorging van zenuwlijders in Nederland’, beter bekend onder de naam ‘het Sanatorium’.

De straten in deze wijk zijn

Galgeveld
Koepellaan
Laan van Eikenstein
Overplaats van Oirschot
Oude Arnhemseweg (zowel in Parmentiersland als in Dichterswijk)
Parmentiersvak
Schapendrift
Zeyster Zand

Patijnpark

Het Patijnpark heette vroeger Patijndorp vanwege het sociaal woningbouwproject in 1920. De wijk is stedenbouwkundig van belang omdat het voor Zeist het grootste voorbeeld is van sociale woningbouw volgens de principes van de Engelse tuindorpen. Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

De straten in deze wijk zijn

Burgemeester Patijnlaan (zowel in Patijnpark als Dichterswijk )
Ds Nahuyslaan (zowel in Patijnpark als Dichterswijk )
Egelinglaan
Lievendaallaan
Van de Poll-laan
Van der Heijdenlaan
Van der Merschlaan

Zeister Enk

Roggeakker

Eikenstein

De voormalige jeugdgevangenis is momenteel in transformatie naar woonbestemming.