Kennismaking wijkwethouder, wijkmanagers en BBD

Een bewonersbelangenvereniging als BBD werkt het best als de lijntjes en voelsprieten met de buitenwereld optimaal afgesteld zijn. Dit betreft ten eerste de bewoners van onze wijken, maar zeker ook alle stakeholders in de bestuurlijke laag en andere organen in Zeist. De afgelopen decennia is BBD hier al mee bezig en met de komst van een (deels) nieuw bestuur afgelopen november was het hoog tijd om bij te praten met de wijkwethouder Noord; Laura Hoogstraten. Afgelopen week maakten we nader kennis.

Een wijkwethouder is vanuit het gemeentebestuur het aanspreekpunt van de wijk. Voor Zeist-Noord is dat Laura Hoogstraten (Groen Links). Het verzorgingsgebied van BBD valt binnen Zeist-Noord. Voor de nieuwsgierigen kan je hier de wijkindelingen zien (PDF). Voor elke wijk heeft Zeist een aantal wijkmanagers aangesteld. Voor Zeist-Noord zijn dat Wim van Keulen en Marita van de Koevering. Zij waren ook bij de nadere kennismaking. Fijn!

Eerste verkenning

Na een voorstelrondje met daarbij de vraag wat je als grootste uitdaging voor de wijk ziet komende jaren hebben we een aantal thema’s verkend. Omdat Zeist-Noord groter is dan alleen het BBD verzorgingsgebied konden we gelijk kijken naar de raakvlakken met omliggende gebieden. Denk aan het Sanatorium-bos dat geheel in ons gebied ligt, maar waar de wijk Vollenhove ook gebruik van maakt. Een aantal thema’s als Vollenhove Vooruit (PDF) en Parkplan Vollenhove hebben ons gebied niet in scope, maar raken het wel. Goed om te kijken met wie en hoe de lijntjes lopen!

Grote uitdaging is alle belangen van burgers, gemeente, commerciele partijen en andere stakeholders bij elkaar te brengen. Er is gesproken over de rol van gemeente (regie), rol van BBD en welke rol de wijkmanagers hier bij hebben. Denk aan een thema als infrastructuur (Van abstract niveau tot specifieke situaties zoals momenteel de beruchte nieuwe paaltjes op hoeken als Sanatoriumlaan/Oude Arnhemseweg/Galgeveld). Voor de geinteresseerde lezers een aantal manieren om meldingen te doen van (kleinere) issues:

  • Diverse manier via de website zeist.nl
  • Bellen met de gemeente via het speciale verkorte nummer 14030
  • BuitenBeter-app. Hiermee kan je foto & bericht direct naar de juiste ambtenaar sturen. Voor iPhone of Android.

Ook is er gesproken over buurtbemiddeling bij issues. Op grotere thema’s kunnen BBD en wijkmanagers meekijken (zijn er grotere trends of ontwikkelingen?), voor kleinere zaken kunnen bewoners zelf buurtbemiddeling inschakelen via Meander Omnium. Zie ook dit overzicht van de Gemeente Zeist.

Next steps

Verder heeft BBD verteld over de manier van werken op basis van dossiers en thema’s. Voor elk dossier is een BBD-bestuurslid verantwoordelijk. Dit is nu bekend bij de wijkmanagers zodat er snel geschakeld kan worden.

Een van de eerste thema’s is verkeer. Binnen enkele weken zullen we de eerste gesprekken starten met de gemeente om te kijken hoe we de verkeersafwikkeling beter kunnen laten aansluiten bij de wensen van deze tijd en in relatie tot het coalitieakkoord 2022-2026 (PDF) van de gemeente Zeist.

Al met al een vruchtbaar overleg en kennismaking!

Kennismaking wijkwethouder, wijkmanagers en BBD
Kennismaking wijkwethouder, wijkmanagers en BBD

Op de foto van links naar rechts: Jasper Leunk (secretaris BBD), Paul van der Kolk (voorzitter BBD), Marita van de Koevering en Wim van Keulen (Wijkmanagers Zeist-Noord), Laura Hoogstraten ((wijk)wethouder Gemeente Zeist), Jeroen Elslo, Pascal Lunshof, Bart Brenninkmeijer en Hildebrand Stoker (algemeen bestuursleden BBD).

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *