Het blad Dichterbij wordt verspreid onder alle bewoners van de drie wijken,
met totaal  ± 1850 adressen.

Geschiedenis van het magazine

In maart 1990 wordt de vereniging opgericht die de naam BOGD krijgt. In die tijd wordt informatie verstrekt via een nieuwsbrief. Later wordt dit een wijkkrant genaamd ‘het Patijntje’ dat alleen verspreid wordt onder leden van de vereniging.
Het eerste nummer van het wijkblad Dichterbij komt uit in november 1999. Hierin stelt het nieuwe bestuur zich voor en worden plannen ontvouwd voor de toekomst. Vanaf maart 2013 wordt de krant in steunkleuren uitgegeven.

Actuele zaken

Dringende zaken worden met een extra (digitale) nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn er deze website, Instagram en de Facebookpagina waarop informatie en wetenswaardigheden te vinden zijn.

Archief

Op deze pagina staan de drie laatste uitgiftes in pdf. Voor oudere exemplaren die u nog(maals) wilt lezen, kunt u het beste een verzoek sturen naar bestuur@dichterbijzeist.nl.

2018 maart Dichterbij Magazine
2017 november Dichterbij
2017 juni Dichterbij