Wijkvisie

Op 7 september 2017 heeft de BBDichterbij een Dichterbij Brouwerij-bijeenkomst georganiseerd om samen met buurtbewoners tot een wijkvisie te komen. Thema’s zijn voorzieningen, veiligheid, saamhorigheid en groen&duurzaamheid.

De uitwerking heeft een top 10 opgeleverd met concrete plannen die de bewoners met de gemeente willen uitvoeren. Het is nu de taak voor het bestuur om de plannen aan de bewoners en de politieke partijen uit te dragen.

TOP 10

Voorzieningen
  1. Realisatie sociale ontmoetingsplaats in onze buurt. We willen graag een wijkontmoetingscentrum voor allerlei activiteiten in de buurt.
  2. Realisatie van een gezondheidscentrum met o.a. een huisarts.
  3. Voldoende schoolgebouwen afgestemd op de toekomstige nieuwe gezinnen in de wijk, zeker met de uitbreiding langs de Utrechtseweg.
  4. Achterstallig onderhoud in de wijk inlopen; speeltuinen zijn aan revisie toe.
 Veiligheid
  1. Acties om hangjongeren en onveilige sociale plekken in de buurt aan te pakken;
  2. Een veilige wijk – met fietsstraten (rood asfalt) waarbij de fiets voorrang heeft boven het autoverkeer.
  3. Meer snelheidscontroles zodat het té harde rijden afneemt.
  4. Verbeteren van kruispunten in de wijk, aanpassing rotonde Schaerweijdelaan en aanleg van fietsstraten.
Groen
  1. Respectvol onderhoud en beheer van bomen en groenvoorzieningen.
  2. Bij de nieuwe ontwikkelingen aandacht voor verbetering van groenvoorzieningen.

Bewoners Belangen Dichterbij maakt zich sterk voor de buurten Dichterswijk, Parmentiersland en Patijnpark. In totaal zijn dit circa 1850 huishoudens met ongeveer 6000 bewoners.

Ondanks de grootte en haar eigen identiteit heeft de wijk geen winkel, geen huisartsenpraktijk en geen ontmoetingscentrum. De buurten zijn ondergebracht in Wijk Zeist Noord, waaronder ook bijvoorbeeld Vollenhove valt. Onze drie wijken zijn totaal verschillend van een wijk als Vollenhove.

Gepleit wordt voor een aparte wijk: Zeist Noord-Midden (of welke naam dan ook). Dit gebied moet opnieuw worden bekeken op de aanwezige voorzieningen in aansluiting op haar bewoners. BBD gaat het gesprek graag aan met de politiek op 7 maart 2018, tijdens het politieke debat.