Op deze informatieavond wordt uitleg gegeven over de verschillende mogelijkheden van het isoleren van delen in uw woning zoals vloeren,  bodem, spouw, ramen en dak.
Deze avond wordt georganiseerd door Mijn Groene Huis Zeist in het kader van ‘Heel Zeist Isoleert’.  De focus ligt deze avond op de inwoners van de Dichtersbuurt. Geïnteresseerde bewoners uit andere wijken zijn uiteraard ook welkom. De toegang is gratis.

Locatie: Theater de Egeling, Egelinglaan 2 B, Zeist
Programma:
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Start informatie (nadere informatie volgt nog)