De BBD houdt zich met een aantal dossiers bezig en een daarvan is mobiliteit & verkeer. Dit doen we (onbewust) al vanaf onze oprichting. Wist u dat onze wijk de eerste (!) wijk in Nederland was met een 30 km/u zone? We staan voor een actieve co-creatie met bewoners en de gemeente. Omwonenden in onze wijk, zowel leden als niet-leden hebben ons in meerdere batches van input voorzien, waarvoor dank! Ook hebben we in het afgelopen half jaar als BBD de constructieve gesprekken met de gemeente over verkeer een vervolg gegeven. Zo hebben we met ambtenaren gesproken over:

Read More

Kennismaking wijkwethouder, wijkmanagers en BBD

Een bewonersbelangenvereniging als BBD werkt het best als de lijntjes en voelsprieten met de buitenwereld optimaal afgesteld zijn. Dit betreft ten eerste de bewoners van onze wijken, maar zeker ook alle stakeholders in de bestuurlijke laag en andere organen in Zeist. De afgelopen decennia is BBD hier al mee bezig en met de komst van een (deels) nieuw bestuur afgelopen november was het hoog tijd om bij te praten met de wijkwethouder Noord; Laura Hoogstraten. Afgelopen week maakten we nader kennis.

Read More