Van BOGD naar BBD

In maart 1990 is de vereniging BOGD (Belangen Overleg Groep Dichterswijk) opgericht door een groep enthousiaste bewoners uit de Dichterswijk. Opgericht met als doel het woon-, werk-, ofwel leefklimaat in de Dichterswijk te verbeteren of op zijn minst te behouden. Veiligheid, woonplezier en voorzieningen voor diverse groepen van jong tot oud zijn hierbij een leidraad. Daarnaast het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid. De achterliggende gedachte is dat, wanneer men dingen wil bereiken, een beter contact met de gemeente een vereiste is. De bekende druppel -die de directe aanleiding vormt voor de oprichting van de groep- is het conflict met een aannemersbedrijf, dat voor
De bewonersgroep is een officiële vereniging met statuten en leden, die eenmaal per jaar bijeenkomt tijdens een algemene ledenvergadering (ALV).

Wat doet Bewoners Belangen Dichterbij?

 • Actief met buurtbewoners en gemeente streven naar het behoud en verbetering van al het goede dat de wijk biedt.
 • Aanspreekpunt voor gemeente, instellingen en bedrijven voor alles wat met de wijk te maken heeft.
  Deelnemen aan inspraakrondes over toekomstplannen Veldheim, Rabofacet, TNO en Eikenstein.
 • Deelnemen aan overleg over verkeer, groen, duurzaamheid.
 • Meedenken en -praten over o.a. parkeerproblematiek in Parmentiersland door RaboFacet-medewerkers en herontwikkelingen op Sanatoriumterrein.
 • Organiseren NL Doet en Burendagactiviteiten in de wijk.
 • Ontwikkelen en, samen met de wijkmanager, buurtbewoners, herinrichten van de speeltuin aan de Nicolaas Beetslaan. Voor deze speeltuin kozen de leerlingen van CBS Ichtus de naam: ‘Speelparadijs’.
 • Regelmatig voeren van gesprekken met wethouders en gemeenteraadsleden, bijwonen  gemeenteraadsvergaderingen en aanschuiven bij ronde-tafel-bijeenkomsten.
 • Contact onderhouden met wijkmanager en wijkagent.
 • Uitgeven wijkblad Dichterbij; in 3-4 edities per jaar de bewoners informeren over het reilen en zeilen van de wijk.
 • Bijhouden eigen Facebook, Instagram, Twitter en de website voor actuele zaken, funfacts, etc
 • Uitbrengen nieuwsbrief en updaten website

Wat doen we niet?

We houden ons graag op neutrale wijze bezig met de ontwikkelingen in de wijk. Voor de scheve dakpan van de buurman en andere Rijdende Rechter issues raden we aan het onderling op te lossen. Voor de welstandscommissie Zeist, die tegenwoordig Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heet, is er deze pagina.