Vooruitkijken is soms terugblikken

Morgenavond wordt het voormalig Monuta-terrein behandeld bij het politiek spreekuur in de Gemeenteraad. Waar gaat het over? Het hoekje van de Joost van den Vondellaan met de Schermerslaan, daar waar de Johan van Oldebarneveltlaan eindigt heeft al een hele historie. In de jaren 70 wilde men een aantal gallerijflats maken en daarvoor de Oldebarneveltlaan doortrekken. Eigenlijk waar bovenstaande foto op uitkijkt. De achtertuinen van de bewoners van de Patijnlaan zouden dan ingekort worden (danwel de uitloop het bos in), wat men natuurlijk geen fijn idee vond. Daarom is e.e.a. opgeschoven en de nieuwe Schermerslaan aangelegd. En zo ontstond er een vrije hoek.

Situatie begin jaren 80. De gallerijflats en de Schermerslaan zijn er, de bewuste hoek is nog leeg (bron: Topotijdreis.nl).

In een raadsbesluit in de zomer van 1987 wordt de hoek verkocht aan Monuta die er een kantoor vestigt. Hier komt ook de bijnaam voor het hoekje vandaan: Het Monuta-terrein. Er is vast wel iemand die kan vertellen wanneer Monuta verhuisd is naar het mooie pand in Crosestein, maar hoe dan ook op een gegeven moment kwam het terrein braak te liggen, ik vermoed rond 2005/2006:

Luchtfoto uit 2006 waarin het terrein al braak ligt (bron: topotijdreis.nl)

Noodlokalen Ichtus

In het jaarverslag van het Christelijk Basis Onderwijs (CBO) Zeist uit 2007 lezen we dat basisschool de Ichtus lokalen tekort had en er tijdelijk een aantal noodlokalen heeft gehad op dit terrein.

Je kan het zien in deze PDF.

Luchtfoto uit 2007 met de noodlokalen zichtbaar. Overigens zie je rechts Correct Etiketten B.v. (drukkerij)


Plannen voor een nieuw ‘Buurtschap’

Ondertussen ontstonden er plannen voor een nieuwe wijk ‘Buurtschap’ die dat braakliggende terrein en een groot stuk Sanatoriumbos zou moeten beslaan met 24 woningen waaronder een aantal zorgunits. Een langdurig dossier voor een andere keer maar gelukkig is dat afgewend en is het bos nog gewoon bos. Dientengevolge werd het hoekje waar dit artikel over gaat dan ook nog niet ontwikkeld.

Woonvoorziening Abrona

Om toch een aantal zorgunits te realiseren voor mensen met een beperking is er een tijdelijk gebouw geplaatst dat er tot voor kort nog stond. Oneerbiedig gezegd die witte barakken. Deze zullen geplaatst zijn rond 2012/2013 nadat de noodlokalen weg gingen en het terrein al weer een tijdje braak lag. Tip: speel op topotijdreis.nl bij de fotokaarten maar eens met de jaartallen. Deze woonvoorziening is eind 2020 afgebroken.

Luchtfoto uit 2020. Aan de rand van het weelderige Sanatoriumbos zie je de tijdelijke opvang. Rechts is de drukkerij verdwenen en de woningen van het project Vondelsteyn zichtbaar. (bron: topotijdreis)

En nu? Buurt denkt graag mee

Woongoed Zeist wil er een complex neerzetten met 23 huurappartementen in de sociale sector. De artist impression op de projectwebsite is dan wel fraai vormgeven maar voldoet niet aan het bestemmingsplan (o.a. de hoogte). Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de parkeerplaats. De buurt is niet meegenomen en er worden vraagtekens of er voor het ontwerpen gekeken is door gemeente en Woongoed naar het doel en wensen rondom die locatie binnen het groter geheel.

De helft van de appartementen zijn bedoeld voor zogenaamde mid-stay bewoners en de andere helft gaat Leger des Heils inzetten voor mensen die aan het terugkeren zijn in de maatschappij. Althans, dat is de wens van Woongoed die in december vorig jaar een vergunning heeft aangevraagd. Omwonenden, maar ook Dichterbij Zeist (BBD) maken zich zorgen om de inspraak. Zeker gezien het een bestemmingsverandering betreft. Op dit moment lijkt het een ad hoc oplossing om versneld te voldoen aan onder meer de opgaaf voor meer woningen, maar op een hoger niveau naar dit deel van Zeist kijkend is de vraag of dit de beste manier is. De omwonenden staan open voor het kijken naar wat wél een bevredigende oplossing is als zij eenmaal gehoord en meegenomen worden. Duidelijk geen geval van NIMBY, maar wel een oplossing die dragelijk voor de wijk, doordacht en realistisch is. Ook is de buurt verrast over het volume (het aantal inwoners dat dient te herintreden) en de vraag of dit door de wijk geabsorbeerd kan worden.

Gemeente Zeist - Centrum Zeist

Politiek spreekuur 13 januari 2022

Op het politiek spreekuur van de gemeente Zeist donderdag 13 januari doen bewoners hun zegje richting de lokale politiek en de oproep om als gemeente een gebiedsvisie te ontwikkelen en dit niet over te laten aan private partijen. De agenda is hier te bekijken.

Omwonenden hebben als input voor het spreekuur een brief opgesteld welke ook ondertekend is door BewonersBelangenDichterbij (BBD). Deze is hier in te zien (PDF)

update 13 januari: namens de bewoners en BBD heeft Paul van der Kolk (jvdv-laan) het politiek spreekuur bijgewoond. Hij heeft met verve de brief toegelicht en alle aanwezigen waren behoorlijk eensgezind dat het gebrek aan participatie in deze kwestie niet fraai is. Voorzitter van dienst David Tompot (SP) geeft aan dit door te zetten naar de volgende raadsvergadering.

UPDATE 18 JANUARI – Laura Hoogstraten (GL) geeft repliek

In het ‘Vragenuur ingekomen stukken‘ met een bomvolle inbox vol stukken kwam de kwestie ter sprake als 31e punt. In live uitgezonden Teams-meeting valt e.e.a vanaf 35:24 te volgen:

Vanaf 35:24 is de kwestie Joost van den Vondellaan 61 te volgen.

Het gaat dus om de vraag of het college kan zorgen voor participatie tussen omwonenden en Woongoed. Onder meer Jan Bredius (NDZ) en Marian van Aller (Seyst.nu) hebben hier hun zorgen over geuit n.a.v. politiek spreekuur. “Een breed gedragen zorg” in die sessie, aldus voorzitter Dick van Ginkel (D66), die er toen ook bij was. Wethouder Hoogstraten kijkt hier anders tegenaan en vertelt haar visie op hoe de participatie vooralsnog gelopen is. Naar haar mening is er uitvoerig overleg geweest en is het geen ‘vrijbrief voor de omgeving’. Iets waar omwonenden zich niet in herkennen: dit is niet gebeurd.

De aanvraag van Woongoed bevestigd dit: er was een inloopavond. Gemiste kans gezien de buurt zoals eerder gezegd prima mee wil denken. Een avond waarbij de plannen worden meegedeeld aan de buurt is in de omwoners hun ogen geen participatie. Oordeel zelf. Terug naar vanavond het vragenuur: Helaas worden er geen verdere vragen gesteld al laat Van Ginkel nog wel de optie open via Tompot om onze vragen ook nog direct aan raadsleden te stellen. To be continued.

Op naar een goede bestemming

Om de vraag van het begin te beantwoorden: we hebben nog geen idee wat de uitkomst zal zijn maar BBD volgt het op de voet en ondersteunt de omwonenden dit tot een goed einde te brengen waar zowel buurt, gemeente als toekomstige bewoners gelukkig van worden.

Update najaar 2023

Artikel in de Nieuwsbode van 19 oktober 2023.

3 thoughts on “Bestemming Joost van den Vondellaan 61?

  1. Leuk om de historie van dit stukje van de wijk te lezen. Er ontbreekt echter nog 1 plan van 2 jaar gelden.
    Destijds wilden De huisartsen van de Tollenslaan samen met de Apotheek van Lennep een poging wagen om daar, zogenaamd op aandringen van de gemeente, een AOED te vestigen. Dit bleek meer te maken te hebben met het pensioen van een van de vastgoed eigenaren van de huisartsen dan met de wens van de wijk. Ook toen zonder plan en zonder draagvlak. Erg bijzonder allemaal terwijl er zich een fantastische kans voordeed in de oude Adriaanseschool. Hieruit blijkt dat er echt geen toekomstvisie op deze wijk is en de gemeente de neiging heeft om vanaf de zijlijn toe te kijken ipv de regie te pakken…..
    to be continued

  2. Het is zo ontzettend zonde dat niet wordt samengewerkt of zelfs overlegd met de wijk. Er zijn vanuit de omwonenden zoveel goede ideeën geopperd om de ruimte maatschappelijk verantwoord en passend in de wijk te benutten zoals bijvoorbeeld het idee van de knarrenhof. De gemeente Zeist is wel enthousiast over dit idee voor de gemeentewerf aan de Renesselaan (https://knarrenhof.nl/zeist/), dus erg jammer dat het in de dichterswijk geen doorgang heeft gevonden. Van ‘wijkgericht werken’, zoals de gemeente Zeist op haar website propagandeert, lijkt hier in ieder geval totaal geen sprake.

  3. Wat een kans was dit geweest voor de wethouder om een modere bestuurscultuur te omarmen. Helaas is haar reaktie, naast feitelijk onjuist, tekenend hoe er nog steeds over participatie gedacht wordt: als lastig in plaats van een mogelijkheid. Laten we hopen dat de democratie zijn werk doet en modern leiderschap alsnog vorm gaat krijgen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *