Een belangenvereniging van je buurt? Let op, dit is waarom jij je aan gaat melden!

Wat is het niet?

Onze bewonersbelangenvereniging (3x woordwaarde) is geen protestgroep, overal tegen, welstandscommissie of scherprechter om te beslissen of de buurman zijn heg te hoog is. We zijn ook niet gelieerd aan een politieke partij. Sterker nog: hoewel we standpunten hebben zijn we in beginsel neutraal.

Ok, wat is BBD dan wel?

Bewoners Belangen Dichterbij is van en voor bewoners van de wijken Dichtersbuurt, Parmentiersland en Patijnpark. Drie prachtige wijken met gemêleerde bouw, infrastructuur, bewoners en omgeving. Er is de afgelopen 20 jaar veel ontwikkeling in onze wijken geweest en er staat nog veel meer op het programma. Veel inwoners zijn niet dagelijks bezig met deze ontwikkelingen en zien het wel verschijnen als het zo ver is. Voor wie uitzoomt is te zien dat veel zaken redelijk ad hoc gaan. BBD is op constructieve wijze actief betrokken bij de langetermijnvisie. Zodat de wijk waarin jij woont prettig en leefbaar blijft. Als losse bewoner of klein groepje kun je niet alle ontwikkelingen en acties in de gaten houden, laat staan een breed gedragen gesprekspartner vormen voor betrokken partijen als projectontwikkelaars of gemeente. Laten we het samen doen!

Wat doet BBD?

 • Actief monitoren van alle gebiedsvisies, ontwikkelingen en acties in de wijken
 • Overleg voeren met bewoners, gemeente, wijkmanager, wijkagenten en andere betrokken partijen
 • Door het combineren en verwoorden van belangen vergroten we het draagvlak
 • We spelen media-uitgever met social media, website en nieuwsbrief en af en toe een fysieke uitgave zoals magazine of brief.
 • Rondom de gemeenteraadsverkiezingen (2018, 2022) zijn we actief om de wijkbelangen te koppelen aan (kandidaat)-raadsleden.
 • Scherp op komende ontwikkelingen als Zeister Enk, Essentein, ZAM-terrein, Monuta-terrein en meer. Zie dossiers.
 • Als grootste (in dekking) van Zeist een vereniging om rekening mee te houden!
 • We hebben het netwerk en contacten om bij actualiteiten en ontwikkelingen in de buurt snel te kunnen schakelen.

Voordelen lidmaatschap

 • Je draagt direct bij aan op de slagkracht van BBD
 • Bijwonen ALV’s en stemrecht.
 • Het mooiste is: je bent tot niets verplicht. Mag wel! Kortom: voor een kleine bijdrage zijn wij beter in staat de wijk prettig en leefbaar te houden. Koopje!
 • We onderzoeken nog of er behoefte is aan voordeel voor leden bij ondernemers in de wijken.

Wat doen we met jouw (financiele) bijdrage?

 • Hoe meer leden, hoe meer aantoonbaar recht van spreken we hebben. Reeds 400 individuen & gezinnen uit je wijk zijn al lid
 • Je helpt ons af en toe buurtactiviteiten te organiseren
 • De (hosting) van de website
 • Drukwerk
 • Organiseren van ALV en (indien geen corona) de debatavond (zaalhuur, etc)

Wat zeggen leden?

De belangenvereniging doet goed werk, reden temeer om hiervan nu eindelijk eens lid te worden. 

(bewoner Bilderdijklaan)

Dank voor al uw inspanningen om deze fijne buurt nog prettiger te maken.

(bewoner Jacob Catslaan)

Bedankt voor al het goede werk!

(bewoner Roemer Visscherlaan)

Say no more: ik word lid!

Wil jij lid worden van de buurtvereniging Bewoners Belangen Dichterbij? Heel graag!
Je kunt een e-mail sturen met naam en adres naar: ledenadministratie@dichterbijzeist.nl
Liever iemand live spreken? Bestuurslid Pascal staat je graag te woord.
Pascal Lunshof: 030-2751592

De bijdrage is € 12,50 per kalenderjaar.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL34 TRIO 0198 4198 13 ten name van B.B.D. Zeist.