Heien

Nu er niets meer te zien is van het voormalige Rabobank Rabo-facetterrein (inclusief mooie bomen..) en de grond braak ligt gaat men beginnen met de volgende fase: de heiwerkzaamheden. Vanaf maandag 7 februari gaat het los. Wat dit mogelijk gaat beteken valt hier te lezen.

Heiwerkzaamheden t.b.v. nieuwbouw Zeister Enk
In eerste instantie zou heien niet nodig zijn voor de nieuwbouw, maar aangezien de grond door al het zware sloopwerk en grondverzet zo omgewoeld werd is het nu noodzakelijk dat heien tot 5 meter diep wel nodig is. Dit gaat vanaf week 6 gebeuren (7 februari 2022) zodra het bouwrijp maken afgerond is (en niet uitloopt). Ze gaan er van uit dat iedereen buiten 50m radius niet al te veel overlast heeft. Inwoners hierbinnen krijgen een brief (Overplaats van Oirschot, Zeyster Zand en voormalig jeugdgevangenis Eikenstein).

Het verhaal gaat dat het voormalige datacenter een crashende jet van Vliegbasis Soesterberg moest kunnen overleven. De sloop hiervan tot en met de grond aan toe maakte al het nodige los letterlijk en figuurlijk. Er is dus goed gekeken naar de (geluids/trilling-)overlast van het heien. Mocht je dus begin februari het idee hebben dat de Landmacht met zijn Pantserhouwitsers aan het oefenen is danwel de Russen deze keer echt komen: het is maar heien. Op vijf meter diepte wordt vaste grond geraakt en stopt het heien (van de betreffende heipaal dan).

Auteur maakte een provorische tekening van het gebied wat max 50m rondom Zeister Enk valt. Niet te vergelijken met technische tekening met 50m radius per heipaal, maar daar had schrijver dezes geen puf voor. Hier kunnen uiteraard geen rechten aan worden ontleend ūüėČ

Het heien gebeurt door Mos grondtechniek in samenwerking met Reinbouw in opdracht van de gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling). Zie ook hun website over Zeister Enk.

Kalenderen

Voor wie, net zoals de auteur, niet zo thuis is in het heien introduceren we een nieuw woord: Kalenderen. Het hoogteverschil tussen twee slagen. En door het tellen van het aantal en het verschil per klap krijg je een indruk of je er al bent. Nou hebben we iemand in de wijk wonen die in het verleden het heien en de heimeester hiermee begeleidde. Wijkinwoner Frans vertelt: “In 2005 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Een vriend van mij voerde heiklussen uit. Ik zocht wat bezigheid en heb toen een curcus kalenderen gedaan. Dat is het begeleiden van de heimeester dat de palen op de juiste plaats werden ingeslagen. Tevens het tellen van de slagen. Ik heb projecten met palen van wel 15 meter begeleid. Tussen de 25 tot 35 slagen zorgden ervoor dat de vaste grond werd bereikt. Dus slagen in opgewoelde grond en palen van 5 meter volgens mij geen enkel probleem.”

We voorzien een nieuw spelelement de komende tijd: kun je met deze wijze les horen (en voelen) of de juiste diepte gehaald is?

Meer info

Zelf het heien volgen (mocht je het niet simpelweg voelen)? Op onze website bij dashboard vind je een ware seismograaf van een buurtbewoner: BBD Dashboard.

Afgelopen weken hebben omwonenden informatie ontvangen. Hierbij te lezen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *