Speeltuin Nicolaas Beetslaan

Heropening speeltuin

Op 12 november 2018 is de opgeknapte speeltuin officieel geopend door de leerlingenraad van CBS de Ichthus en de wijkwethouder, Marcel Fluitman, in het bijzijn van enkele bewoners en de wijkmanager, Gerard van den Breemer.
Op 26 maart 2018 werd de aftrap gegeven voor een opknapbeurt van de speeltuin. Elke volgende stap in dit proces is vooraf afgestemd met de werkgroep uit de Nic. Beetslaan.

Bomen planten op 26 maart 2018 om 13.00 uur

Op 26 maart zijn er 3 jonge bomen geplant in het open gedeelte in de voorste speeltuin. De bomen kunnen niet langer wachten, want het plantseizoen loopt namelijk tot begin april. De bomen kunnen de spelende jonge kinderen op termijn meer schaduw bieden.
De bomen zijn, in samenwerking met de leerlingenraad, op maandag 26 maart rond 13.00 uur in de grond gezet. Voor de eerste periode worden de bomen verankerd om de kans van slagen zo hoog mogelijk te houden.

Er waren al enige tijd plannen om de speeltuin aan de Nicolaas Beetslaan aan te passen aan nieuwe wensen en eisen. In 2016 en 2017 is door bestuursleden BBD en de wijkmanager meerdere malen overlegd met de leerlingenraad (groep 4 t/m 8) van de CBS Ichthus. De afgevaardigde leerlingen vroegen, ieder in zijn/haar eigen klas, wat de kinderen het liefst wilden. Daaruit kwam een rij met voorkeuren. Op burendag heeft het bestuur met veel bezoekende ouders gesproken over de speeltuin. Alle wensen en voorkeuren zijn uitgewerkt op een groot papier. De besprekingen met de omwonenden van de speeltuin en de bewoners van de Nic. Beetslaan zijn begin maart 2018 ook afgerond.

Meer tekst en reacties op bericht van Gemeente Zeist op Facebook.

bron foto: Facebook-pagina Gemeente Zeist