Waar wordt u lid van?
BBDichterbij werkt voor de wijken Dichtersbuurt, Parmentiersland en Patijnpark aan een goed en prettig leefklimaat. Hiervoor voert het bestuur overleg met u, als bewoners, met de gemeente, de wijkmanager, betrokken partijen.
Uw lidmaatschap van de vereniging draagt bij aan het vergroten van het draagvlak in deze buurten. Als lid beslist u mee op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) over belangrijke zaken. Uw bijdrage helpt om het magazine Dichterbij te kunnen blijven maken.
De gebiedsvisie rond de vrijkomende panden Rabobank, TNO en Eikenstein en de toekomstige
bestemming van Veldheim zijn actuele thema’s in de wijk. Ook het behouden van woonplezier in de wijken is een belangrijk onderwerp. Verkeerssituaties vragen ook aandacht en overleg.

Wilt u lid worden van de buurtvereniging Bewoners Belangen Dichterbij? Heel graag!
U kunt een e-mail sturen met uw naam en adres naar:
ledenadministratie@dichterbijzeist.nl
of u kunt het telefonisch regelen via één van de onderstaande telefoonnummers:
Juliet de Barbanson: 0306912212
Pascal Lunshof: 0302751592

De bijdrage is € 12,50 per kalenderjaar.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL34 TRIO 0198 4198 13 ten name van B.B.D. Zeist.